Miljö & Kvalitet

Miljö- och kvalitetstänkandet är stort inom företaget. Vi värnar om en god miljö och kvalitet i enskilda detaljer såväl som genom hela processen.

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi har inom företaget en enkel miljöpolicy som innebär att vi alltid eftersträvar att använda metoder och material som är kvalitetsmässiga och miljövänliga. Finns det flera metoder eller material som funktionsmässigt är lika bra, så skall alltid det miljövänliga alternativet utnyttjas.

Anställda vid företaget genomgår en kontinuerlig utbildning i syfte att vid varje tillfälle använda rätt material och rätt metoder för att säkerställa ett bra slutresultat i varje byggprojekt.

Miljöcertifierade leverantörer

Vi ställer krav på våra leverantörer att de endast ska förse oss med material som är miljöcertifierat. När vi köper in material så blir det i huvudsak från miljöcertifierade leverantörer. De tillhandahåller broschyrer och underlag så vi kan redovisa för kunden vad materialet innehåller och var det kommer ifrån.

 

Kvalitetssäkrat arbete

Medarbetarna har kvalitetstänkandet i ryggraden. För större jobb finns en Kvalitetshandbok med checklistor som ansvarige arbetsledare prickar a

v. När jobbet är klart lämnas listorna över till kunden. På så sätt blir det en kvalitetssäkring från vår sida och kunden kan se vad som är gjort. Finns det något som avviker under arbetets gång, så ska det också antecknas. Kunden skall alltid få veta att det finns något som inte var tänkt på från början.

Själva tanken och idén med ett kvalitetssäkrat jobb finns hos alla medarbetare och gäller i lika hög grad för ett litet som ett stort jobb. Beställaren frågar emellertid inte efter ett kvalitetsdokument när vi justerat en dörr eller gjort andra mindre arbeten.

Målsättningen är att göra ett kvalitetssäkrat jobb.

Tänk på!

Om Ni tänker för att renovera ert badrum bör ni studera branschregler och arbetsinstruktioner för alla ingående material innan ni sätter igång. Utöver branschreglerna finns ett antal regler om hur plattsättningen ska utföras. Det finns en bok/pärm om detta på BKRs hemsida. Den är mycket omfattande.

Varför?

Du väljer oss för att få bättre koll, effektivare marknadsföring, rätt beslutsstöd samt för att hitta fler och bättre affärsmöjligheter.

Du väljer oss för att vi erbjuder betydligt mer än byggfakta.