Main Content

Right SIde Con

Akelius – Rosenlundsgatan 50, Södermalam

Byggsum AB har fått uppdraget att total renovering ett nytt kontorshus åt Akelius lägenhetar . Se referens bilder nedan, från start till färdigbyggnation

akeliuse-ref