Main Content

Right SIde Con

Kreditvärdighetsklasser

Byggsum AB har God Kreditvärdighet 

Kredit- och affärsinformation som bedömer betalningsförmågan och betalningsviljan hos företag. I produktsortimentet finns bland annat verktyg, ofta integrerat i kundens system, för att hitta rätt kunder och för att bevaka och analysera existerande kunder.